Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale
Obiectivele generale
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015
SR OHSAS 18001:2008