CONTACTOARE S.A. Buzău, membră a Grupului S.C.R., este o prestigioasă firmă privată, cu o experiență de peste 40 de ani în industria electrotehnică.  

Societatea a luat ființă oficial în data de 10.10.1975, prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 930, activitatea începînd efectiv din 1976. 
Unitatea este amplasată în partea de N-E a municipiului Buzău, fiind situată în zona centrală a orașului și la o distanță de 120 km. față de București. Toate capacitățile de producție sunt situate în interiorul firmei. 
Domeniul de activitate îl constituie producția de echipament electric de joasă tensiune, transformatoare monofazate și trifazate, produse ale industriei electrotehnice, corpuri de iluminat interior și exterior, balasturi, matrițe, ștanțe, transformatoare de sudură în puncte, instalații de stins incendii, sortimente diverse de cutii metalice, firide pentru gaze, blocuri de măsură și protecție monofazate și trifazate, tablouri de distribuție de apartament, o gamă largă de întrerupătoare specializate, precum și bunuri de larg consum. 
Încă de la înființare, unitatea a devenit un eșalon de vîrf al industriei electrotehnice românești, alături de Electroaparataj București din care provine, reușind să fie catalogată ca prima unitate din județ din punct de vedere al condițiilor de muncă, rentabilității și cîștigurilor salariale. Cu un export ce totaliza peste 1.000.000 de dolari anual, unitatea a devenit unul dintre liderii aparatajului electric de joasă tensiune și în fostul spațiu C.A.E.R. 
Specializată inițial în producția de contactoare și transformatoare de mică putere (contactoare TCA și relee termice TSA în gama 6A-32A licență Brown Boveri preluată de la Electroaparataj București), unitatea și-a extins capacitatea prin darea în folosință în 1982 a fabricii de matrițe, profilată pe execuția de ștanțe și matrițe atît pentru necesarul propriu, cît și pentru terți. 
Din anul 1977, unitatea a asimilat în fabricație instalații automate de stins incendii cu CO2, fiind singurul producător intern. Începînd cu anul 1979, a început producția de transformatoare de mică putere, în gama 25VA-2000VA. 
Fabrica a fost implicată masiv și în programul de investiții pentru CNE Cernavodă unitatea nr. 1, obținînd recunoașterea Sistemului Calității de către Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare în anul 1985 pentru gama de aparataj electric livrată. De asemenea, din anul 1988 s-a livrat tot pentru CNE Cernavodă unitatea nr. 1 și sistemul de protecție rigidă a cablurilor (LOCAB). 
În anul 1991, firma se reorganizează în baza Legii nr. 15 / 1990, prin H.G. nr. 139/ 27.02.1991 în S.C. CONTACTOARE S.A. și este înregistrată la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Buzău, Oficiul Registrului Comerțului în data de 16.04.1991 sub nr. J 10/594/1991. 
În anul 1999, S.C. CONTACTOARE S.A. a fost privatizată integral, în urma vînzării acțiunilor deținute de FPS către Grupul S.C.R., actualmente fiind o societate cu capital integral privat românesc. În urma privatizării, firma a fost supusă unui amplu proces de reorganizare restructurare, în urma căruia, activitatea a fost rentabilizată, firma nemaiînregistrînd după această dată, datorii către bugetul de stat, taxe locale și furnizorii de utilități. 
În ceea ce privește proprietatea intelectuală, firma deține o marcă de producție și comerț înregistrată 3R, cu vechime peste 30 de ani, precum și numeroase brevete de invenție și modele înregistrate. 
Începînd cu anul 2000, firma lucrează în sistem de asigurarea calității SREN ISO 9001-2000 certificat de AEROQ, obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind creșterea calității activității personalului și a produselor, cu rezultat direct în satisfacerea cerințelor clienților. 
Din 31.10.2006, firma a implementat un sistem de management integrat calitate mediu - sănătate ocupațională (SREN ISO 9001-2008, SREN ISO 14001-2005, OHSAS 18001-2008), certificat de AEROQ. 
Din 2009 productia de aparataj electric s-a reorientat exclusiv pe produse pentru bransamente electrice .